S.A.F.E. projects gebaseerd op consultancy, onderzoek en expertactiviteiten in Europese onderwijssystemen.


Onze doelstellingen:
Levenslang onderwijs in Europa verbeteren via transnationale projecten waarbij lokale gemeenschappen zijn betrokken.
Bevordering van duurzame ontwikkeling van aangrenzende regio's en daarbuiten door middel van training en opleiding.
Om vooruitgang en innovatie in volwasseneneducatie en onderzoek te bevorderen.
Ondersteuning van leermobiliteit voor mensen van alle leeftijden, over grenzen en sectoren heen.
Om lokale groei te stimuleren door internationale goede praktijken en methoden aan te passen. We hebben meer dan vijftien jaar ervaring in het werken met jongeren en volwassenen in het onderwijs.

S.A.F.E-projecten ontwikkelt onderzoeks- en experimenteeractiviteiten op het gebied van onderwijs op alle niveaus. Onder de doelstellingen van:
- ontwikkeling van samenwerking, wederzijdse samenwerking en uitwisseling van goede praktijken;
- bevordering van EU-samenwerking op het gebied van onderwijs, audiovisuele media en cultuur
- Organiseren van lokale projecten in Nederland (seminars, workshops gerelateerd aan onze doelstellingen)
- Samenwerken en samenwerken met lokale onderwijscentra, projecten schrijven en beheren, partners zoeken, evenementen organiseren in het kader van het E + -programma.

Wat we doen:

Sociale projecten - empowerment van vrouwelijke migranten in Nederland

Strategisch partnerschap - bevordering van duurzaamheid in het volwassenenonderwijs

Seminars, trainingen, workshops.